imie

Wzywajcie imienia JAHWE!

2 Sm 22:7 W moim utrapieniu wzywam JAHWE i wołam do mojego Boga. Usłyszał On głos mój ze swojej świątyni, a krzyk mój dotarł do Jego uszu.

1 Krl 17:20-21 Potem wzywając JAHWE, rzekł: O JAHWE, Boże mój! Czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna? Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów wzywając JAHWE rzekł: O JAHWE, Boże mój! Błagam cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego!

1 Krl 18:24 Potem wy będziecie wzywać imienia waszego boga, a następnie ja będę wzywać imienia JAHWE, aby okazało się, że ten Bóg, który odpowie ogniem, jest Bogiem. Cały lud, odpowiadając na to, zawołał: Dobry pomysł!

1 Krn 16:8 Dzięki czyńcie JAHWE, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów!

1 Krn 21:26 Następnie zbudował ołtarz JAHWE i złożył ofiary całopalne i ofiary biesiadne. Wzywał JAHWE, który go wysłuchał, zsyłając ogień z nieba na ołtarz całopalenia.

Ps 4:4 Wiedzcie, że JAHWE mi okazuje cudownie swą łaskę, JAHWE mnie wysłuchuje, ilekroć Go wzywam.

Ps 18:3-4 Wzywam JAHWE, godnego chwały, i jestem wolny od moich nieprzyjaciół.

Ps 18:6 W moim utrapieniu wzywam JAHWE i wołam do mojego Boga; usłyszał On mój głos ze swojej świątyni, a krzyk mój dotarł do Jego uszu.

Ps 99:6 Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron, i Samuel wśród tych, co wzywali Jego imienia: wzywali JAHWE, On ich wysłuchiwał.

Ps 105:1  Sławcie JAHWE, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów!

Ps 145:9 JAHWE jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze.

Iz 12:4 Powiecie w owym dniu: Chwalcie JAHWE! Wzywajcie Jego imienia! Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów, przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego!

Lm 3:55 Wzywałem imienia Twego, o JAHWE, z przepastnej jamy,

Am 5:8 To Ten, który uczynił Plejady i Oriona, który przemienia ciemności w poranek, a dzień w noc zaciemnia, Ten, który wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi – JAHWE jest imię Jego.

Jon 2:3 I mówił: W utrapieniu moim wołałem do JAHWE, a On mi odpowiedział. Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy, a Ty usłyszałeś mój głos.

So 3:9 Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia JAHWE i służyli Mu jednomyślnie.

Za 13:8-9 W całym kraju – wyrocznia Pana – dwie części zginą i śmierć poniosą, trzecia część tylko ocaleje. I tę trzecią część poprowadzę przez ogień, oczyszczę ją, jak oczyszcza się srebro, i wypróbuję tak, jak złoto próbują. I wzywać będzie mego imienia – a Ja wysłucham, i będę mówił: Oto mój lud, a on powie: JAHWE moim Bogiem.

 

W żadnych z tych tekstów nie znajdziesz w swojej Biblii imienia Boga – JAHWE. [Nie wchodzę tu w dyskusję, czy to poprawna polska pisownia czy nie, i czy nie powinno to brzmieć Jehowa. W moim rozważaniu nie jest to istotne]. Choć imię to jest użyte w spisanym słowie samego Boga około 6220 razy, w swojej Biblii nie znajdziesz go ani razu.

JAHWE Bóg w drugim przykazaniu Dekalogu zabronił nad-używania swojego imienia. I chyba nie trzeba tłumaczyć, dlaczego. Imieniem Świętego Izraela nie można wycierać podłogi. Niestety grzeszna ludzka natura i religijność sprawiły, że dzieci Izraela chciały być świętsze niż Święty Izraela. I w ogóle przestały używać Jego imienia. Najwięksi bohaterowie wiary i słudzy JAHWE – Mojżesz, Aaron, Jozue, Samuel, Dawid, Eliasz, Izajasz, Jeremiasz, Amos, Jonasz, Sofoniasz, Zachariasz i wielu innych – z największą czcią wzywali imienia JAHWE. W pewnym momencie jednak Żydzi zaniechali wzywania tego imienia.

„Pobożni” chrześcijanie poszli za ich przykładem. Prawie w żadnej Biblii na świecie nie znajdziemy Bożego imienia. (Na pewno są jakieś wyjątki, choć nie znam ich za wiele; znany mi wyjątek to któreś wydanie Biblii Tysiąclecia, chyba trochę nielegalne – ono zawierało imię Boga JAHWE). Tłumacze i wydawcy Biblii 6220 razy zmieniają treść Bożego słowa i zamiast Bożego imienia wpisują słowo „PAN”. Są chyba świętsi niż nasz Bóg, który tak często przypomina nam swoje imię.

Ktoś może powiedzieć: Znów się czepia! Nie ma chyba co robić w nocy, więc wymyśla bezsensowne problemy. A niech sobie ten ktoś tak mówi. Czy nie czytaliście? Sam JAHWE Bóg zapisał w Biblii swoje imię. Czy to ma jakieś znaczenie dla tego, kto chce Go czcić?

Kilka lat temu zwróciłem uwagę na ten fakt, bo wcześniej jakoś nie wpadło mi to w oko tak mocno (chyba używałem jednego z tłumaczeń Biblii, w którym nie było imienia naszego Boga). Od tamtej pory nie daje mi to spokoju. Jak można tak zmieniać słowo Boże i nie tłumaczyć tego, co jest napisane?! 6220 razy?!

W takim kontekście słowa proroka Izajasza nabierają jeszcze dodatkowego znaczenia dla nas dzisiaj:

„Nikt nie wzywał twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. Bo skryłeś twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy (Iz 64:6).

Na szczęście JAHWE Bóg w swym miłosierdziu przychodzi nam z pomocą: „Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz Ducha usynowienia, w którym wołamy: Abba, Ojcze!” (Rz 8,15). Za przykładem naszego świętego Pana możemy wołać do JAHWE Boga: Abba! Tato! Tatusiu!

Wychwalajmy JAHWE Zastępów, bo dobry jest JAHWE, bo na wieki Jego łaskawość (Jeremiasz 33:11).

Dodaj komentarz