Tag: kanon

zwoje
elementarz, ST

66 ksiąg Biblii?

„Wierzymy, że niżej wymienione księgi święte Starego i Nowego Testamentu są przez Ducha Świętego prawdziwie natchnione (…). Stary Testament zawiera 39 następujących ksiąg” (link) „Wierzymy, że Biblia (tj. 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiągWięcej