Prawda was wyzwoli

W dość znanym filmie „Teoria spisku” (Conspiracy theory, z Melem Gibsonem i Julią Roberts), w jednej ze scen Alice Sutton (Julia) siedzi w szpitalnej kantynie i rozmawia z agentem CIA (czarnym charakterem). Nagle zauważa na jego palcu sygnet z inskrypcją: „Prawda was wyzwoli” (pamiątka z uniwersytetu). Jak na ironię to właśnie ten agent był źródłem niewoli dla głównych bohaterów.

Powiedzenie „prawda was wyzwoli, prawda wyzwala” funkcjonuje w wielu językach świata. Podobnie jak słowa Piłata: „Cóż to jest prawda?” (Jan 18,38). Czy jednak sens tego powiedzenia jest tym, co powiedział Jezus i co jest zapisane w Ewangelii Jana? Poczytajmy.

„I właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział:
– Jeśli wytrwacie w moim Słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami, i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
Odpowiedzieli:
– Jesteśmy z rodu Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Jak możesz mówić: Staniecie się wolni?
Jezus na to:
– Ręczę i zapewniam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik opuści kiedyś dom, w którym służy, syn jednak pozostanie w rodzinie na zawsze. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni” (Jan 8,31-36).

Cały rozdział ósmy Ewangelii Jana – historia z cudzołożącą kobietą oraz rozmowa Jezusa z Żydami – zawiera wiele gry słownej. Częścią tej gry jest słowo „prawda”. W Jan 8,32 rzeczownik ten występuje dwukrotnie z rodzajnikiem określonym – ta konkretna prawda (w polskim tłumaczeniu tego nie widać, bo nie mamy takich rodzajników; w angielskim to widać – „the truth”, nie „a truth”). Jezus ni z tego, ni z owego mówi od razu o konkretnej prawdzie (kontekst nie nawiązuje do jakiejś wcześniejszej prawdy). Gdy ci Żydzi – którzy słuchają Jezusa, którzy przed chwilą w Niego uwierzyli – trwają w Jego słowie, wtedy są [rzeczywiście] Jego uczniami. A wtedy poznają „tą” prawdę, a „ta” prawda ich wyzwoli (dwa razy czas przyszły). Z czego wyzwoli? Z niewoli grzechu. A kto wyzwala z niewoli grzechu? Syn!

Jezus mówi dwa razy to samo: 1. poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, 2. Jeżeli Syn was wyzwoli, będziecie wolni.

Zatem znane powiedzenie „prawda was wyzwoli” ma konkretny i jednoznaczny sens: Jezus-Prawa wyzwala z niewoli grzechu. To i tylko to zakomunikował Jezus Żydom. Prawdą jest, że każde kłamstwo prowadzi ostatecznie do niewoli człowieka, a prawda – jako obiektywne twierdzenie o rzeczywistości – jest przeciwieństwem kłamstwa i drogą do wolności. Ale ostatecznie oraz w tekście Jan 8,32 „tą” prawdą jest tylko Jezus.

Jaki świetny sposób na wyjaśnienie komuś ewangelii! „Znasz powiedzenie 'prawda was wyzwoli’? Jak je rozumiesz? Wiesz, skąd się wzięło? Czy wiesz, jakie jest rzeczywiste znaczenie tego powiedzenia?”

„Ja jestem [tą] drogą, [tą] prawdą i [tym] życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (Jan 14,6).

Dodaj komentarz