listy-o-zbawieniu

Listy o zbawieniu

Zauważyłem, że niewielu biblistów/nauczycieli chrześcijański rzetelnie przedstawia biblijne znaczenie zbawienia. Dlatego chciałbym zrobić pierwszy krok – prosto przedstawić, jak w Listach Nowego Testamentu użyte są 2 słowa: zbawić i zbawienie. Jeśli chcemy dobrze zrozumieć istotę zbawienia, to nie ma lepszego punktu wyjścia niż te dwa słowa.

(Nie wyczerpuje to oczywiście całości tematu w Biblii. Obserwacje ograniczam do Listów, bo były one pisane do ludzi już wierzących, należących do Jezusa).

 

ZBAWIĆ

gr. sodzo – ocalić, uratować. Pierwotnie znaczyło uratować lub ocalić od niebezpieczeństwa, trudnej sytuacji. Wykorzystane zostało w sensie duchowym – bycia zbawionym/uratowanym przez Boga.

Czasownik ten występuje 108 razy w Nowym Testamencie, 40 razy w Listach (http://biblehub.com/greek/strongs_4982.htm). Używany jest w 3 czasach (przeszły, teraźniejszy, przyszły) oraz w bezokoliczniku (czyli w formie bezosobowej „zbawić”).

Czas przeszły: Rz 8,24 (w nadziei dotyczącej przyszłości); Ef 2,5.8 (2x); 2 Tym 1,9 (odwieczny plan Boga); Tyt 3,5 (razem 5 razy).

Czas teraźniejszy: 1 Kor 1,18; 1 Kor 15,2; 2 Kor 2,15; 1 P 3,21; 1 P 4,18 (razem 5 razy).

Czas przyszły: Rz 5,9; Rz 5,10; Rz 9,27 (dotyczy Izraela), Rz 10,9; Rz 10,13; Rz 11,14 (dotyczy Izrael), Rz 11,26 (dotyczy Izrael), 1 Kor 3,15; 1 Kor 7,16 (2x); 1 Tym 4,16;  2 Tym 4,18; Jk 5,15.20 (razem 14 razy).

Bezokolicznik: 1 Kor 1,21, 1 Kor 5,5 (dotyczy przyszłości); 1 Kor 9,22 (dotyczy przyszłości), 1 Kor 10,33, 1 Tes 2,16; 2 Tes 2,10 (dotyczy przyszłości); 1 Tym 1,15, 1 Tym 2,4; Hebr 5,7; Hebr 7,25; Jk 1,21; Jk 2,14; Jk 4,12 (razem 13 razy).

Pozostałe: 1 Tym 2,15 (cz. przyszły – rodząca kobieta), Judy 1,5; Judy 1,23 (nakaz) – (razem 3 razy).

 

ZBAWIENIE

gr. soteria, rzeczownik od czasownika zbawić. Występuje 46 razy w NT, 31 w Listach (https://biblehub.com/greek/strongs_4991.htm).

Ponieważ rzeczownik nie określa żadnego czasu, tylko w kontekście można ocenić, czy dotyczy przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, czy też nie odnosi się w ogóle do żadnego okresu.

Czas przyszły – Rz 13,11; Flp 1,19 (uwolnienie z więzienia), Flp 1,28; 1 Tes 5,9; Hebr 9,28; 1 P 1,5.9; 1 P 2,2 (razem 7 razy).

Czas teraźniejszy – 2 Kor 6,2; Flp 2,12; Hebr 1,14; Hebr 2,3 (razem 4 razy).

 

WNIOSEK Z OBSERWACJI

Na 51 miejsc tylko w 5 zbawienie odnosi się do przeszłości. 13 miejsc jest neutralnych (nie dotyczy określenia czasu lub zbawienie w sensie duchowym). Pozostałem 33 miejsca dotyczą zbawienia w czasie teraźniejszym lub przyszłym.

Mówienie więc o zbawieniu GŁÓWNIE w czasie przeszłym (zostałem zbawiony, jestem zbawiony) jest niezgodne z Nowym Testamentem. 7 razy więcej tekstów mówi, że zbawienie się dokonuje teraz lub dokona się w przyszłości. Co z tego wynika dalej? Po prostu czytajmy, co napisano. Wypada jednak zachować elementarną rzetelność w mówieniu i nauczaniu o zbawieniu.

Dodaj komentarz